Beoordeeld met 9,0 Retourneren binnen 14 dagen 2 jaar premium garantie Voor 21.00 besteld, direct verstuurd

Disclaimer

Rebel Cactus

Rebel Cactus, Rebel Cactus belhorloge, Hallofo horlogetelefoon, Rebelcactus.nl, Rebelcactus.be, Rebelcactus.de, Rebelcactus.cn, Rebelcactus.com zijn handelsnamen van het bedrijf Hallofo BV.

De informatie op deze website hebben wij met alle zorg samengesteld. Voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Gebruik

Hallofo BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Hallofo BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de websites rebelcactus.com, rebelcactus.nl, rebelcactus.be, hallofo.nl en hallofo.be opgenomen informatie en tarieven.

Hoewel Hallofo BV alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Hallofo BV niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Verwijzingen naar websites die niet door Hallofo BV worden onderhouden zijn slechts ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Hallofo BV uiterst selectief is ten aanzien van de websites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Hallofo BV worden onderhouden wordt afgewezen. Verder aanvaardt Hallofo BV geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor functies die deel uitmaken van de website en stelt Hallofo BV zich er niet voor garant dat de site ononderbroken of foutloos functioneert of dat gebreken worden verholpen. Hallofo BV garandeert niet dat de website compatibel is met uw computerapparatuur of dat de website of de server vrij zijn van fouten of virussen, Worms of Trojan Horses. Hallofo BV is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm ook die u zou kunnen lijden ten gevolge van het gebruik van dergelijke schadelijke zaken. Hallofo BV kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor door derden verschafte content. Evenmin is Hallofo BV verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid of de continue beschikbaarheid van de communicatievoorzieningen (bv ook mobiele toegang) en de apparatuur die je gebruikt om toegang te krijgen tot de website.

Intellectueel Eigendom

De website, inclusief (maar niet beperkt tot) tekst, inhoud, software, video, muziek, geluid, graphics, foto's, illustraties, artwork, foto's, namen, logo's, handelsmerken, servicemerken en andere materie ("de content"), wordt beschermd door auteursrechten, handelsmerken en/of andere eigendomsrechten. De content omvat zowel content in eigendom of onder controle van Hallofo BV en haar deelnemende partners als content in eigendom of onder controle van derden en in licentie bij Hallofo BV. Op alle afzonderlijke artikelen, rapporten en andere onderdelen van de website kunnen auteursrechten rusten. Het is verboden de handelsmerken of handelsnamen van Hallofo BV te gebruiken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van Hallofo BV en haar deelnemende partners.

Producten en prijzen

Alle genoemde prijzen op deze website zijn in euro's. Prijsfouten en modelwijzigingen voorbehouden. Afbeeldingen, formaten en kleuren kunnen afwijken van de daadwerkelijk geleverde producten, hoewel dit minimale verschillen kunnen zijn. De aanbiedingen zijn geldig voor de op de website aangegeven periode en zolang de voorraad strekt. Hallofo BV aanvaardt geen aansprakelijkheid in welke vorm dan ook.

Op het gebruik van Rebelcactus.com, Rebelcactus.nl, Rebelcactus.be, Hallofo.nl, Hallofo.be zijn de algemene voorwaarden van Hallofo BV van toepassing. Alle geschillen van welke aard dan ook, die een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst betreffen of daarmee verband houden, zullen aanhangig worden gemaakt voor de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam. Nederlands recht is van toepassing.

8,9 Kiyoh